El que em questiono
 
 
 
El que m'agrada
 
El que no m'agrada
Em rebel·lo
 
 
 
El que m'inspira